Stadgar

Bolinderbyns stadgar uppdaterades 2015 som en anpassning till förändringar i bostadsrättslagen men även för att bättre motsvara medlemmarnas förväntningar på en modern bostadsrättsförening:

Brf Bolinderbyn nr 1 – Stadgar 2015

Förarbetena till stadgeändringen kan läsas här: Stadgeuppdatering 2014.